Chubu

Yunotani Yakushi

Yunotani Yakushi

  Chubu  Niigata  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  258 m Altitude na base:  138 m Desnível:  120 m   PISTAS Quantidade de pistas:  1,5 Km     Pistas para iniciantes:   0,7 Km    Pistas para intermediários:  0,8 Km    Pistas para experts:  0,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    1    

Yuzawa Kogen

Yuzawa Kogen

Gala Yuzawa Ishiuchi Maruyama   Chubu  Niigata  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  1181 m Altitude na base:  256 m Desnível:  925 m   PISTAS Quantidade de pistas:  33,8 Km     Pistas para iniciantes:   14,8 Km    Pistas para intermediários:  12,0 Km    Pistas para experts:  7,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    30    

Yuzawa Nakazato

Yuzawa Nakazato

  Chubu  Niigata  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  702 m Altitude na base:  458 m Desnível:  244 m   PISTAS Quantidade de pistas:  5,9 Km     Pistas para iniciantes:   2,9 Km    Pistas para intermediários:  1,2 Km    Pistas para experts:  1,8Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    9    

Yuzawa Park

Yuzawa Park

  Chubu  Niigata  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  626 m Altitude na base:  454 m Desnível:  172 m   PISTAS Quantidade de pistas:  5,7 Km     Pistas para iniciantes:   3,5 Km    Pistas para intermediários:  2,2 Km    Pistas para experts:  0,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    6    

Yunomaru

Yunomaru

  Chubu  Nagano  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  1965 m Altitude na base:  1710 m Desnível:  255 m   PISTAS Quantidade de pistas:  15,0 Km     Pistas para iniciantes:   6,0 Km    Pistas para intermediários:  6,0 Km    Pistas para experts:  3,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    6    

Yasuda Chomin

Yasuda Chomin

  Chubu  Niigata  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  – m Altitude na base:  – m Desnível:  – m   PISTAS Quantidade de pistas:  – Km     Pistas para iniciantes:   – Km    Pistas para intermediários:  – Km    Pistas para experts:  -Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    –    

Yatsugatake Shizenbunkaen

Yatsugatake Shizenbunkaen

Guresuten Summer Ski Area (pista artificial)   Chubu  Nagano  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  1270 m Altitude na base:  1260 m Desnível:  10 m   PISTAS Quantidade de pistas:  0,3 Km     Pistas para iniciantes:   0,1 Km    Pistas para intermediários:  0,2 Km    Pistas para experts:  0,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    2    

Yeti

Yeti

  Chubu  Shizuoka  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  1450 m Altitude na base:  1300 m Desnível:  150 m   PISTAS Quantidade de pistas:  3,0 Km     Pistas para iniciantes:   1,5 Km    Pistas para intermediários:  1,3 Km    Pistas para experts:  0,2Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    3    

Yokoteyama

Yokoteyama

Shibutoge   Chubu  Nagano  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  2307 m Altitude na base:  1705 m Desnível:  602 m   PISTAS Quantidade de pistas:  11,6 Km     Pistas para iniciantes:   7,5 Km    Pistas para intermediários:  3,1 Km    Pistas para experts:  1,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    9    

Youland

Youland

Sakauchi   Chubu  Gifu  Japão   Ásia Oriental   A MONTANHA Altitude no pico:  390 m Altitude na base:  290 m Desnível:  100 m   PISTAS Quantidade de pistas:  1,3 Km     Pistas para iniciantes:   1,3 Km    Pistas para intermediários:  0,0 Km    Pistas para experts:  0,0Km   TELEFÉRICOS Quantidade de teleféricos:    2